ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | Ετήσια Γενική Συνέλευση
Ο Γυναικείος Σύνδεσμος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο με πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική δράση, του οποίου το έργο εκτείνεται στο νομό της Χίου και το οποίο ιδρύθηκε το1956
16823
post-template-default,single,single-post,postid-16823,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 ώρα 11.00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου, στο ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα). Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου στη φετινή Γενική Συνέλευση  προβλέπονται αρχαιρεσίες  για  την  εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει  τα ακόλουθα θέματα:

1) Δωρεά Ιδρύματος «Η Αγάπη του Πλησίον -Ματθαίος και Μαρίτσα Περρή» προς το Σωματείο  μας  και  λήψη  απόφασης  για   αποδοχή  της   δωρεάς  χωρίς περιοριστικούς όρους ως προς το αναπαλλοτρίωτο της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

2)  Έγκριση πεπραγμένων του Σωματείου περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018.

3)  Έγκριση  Ισολογισμού  και  Απολογισμού  Οικονομικής  Διαχείρισης  της  ίδιας χρονικής περιόδου.

4)  Έγκριση Προϋπολογισμού 2019.

5)  Υποβολή Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της.

6)  Απαλλαγή  των  Μελών  του  Δ.Σ.  και της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής από  κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της ίδιας χρονικής περιόδου.

7)  Άλλα θέματα.

8)  Αρχαιρεσίες  για   εκλογή  νέου   Διοικητικού  Συμβουλίου  και   Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει  τις  οικονομικές  υποχρεώσεις  τους.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στην Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν πρέπει να καταθέσουν ειδική εξουσιοδότηση (σχετικό έντυπο επισυνάπτεται εδώ) στη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου μέχρι και  την ώρα έναρξης των  εργασιών  της.  Υπενθυμίζεται  ότι  κάθε Μέλος  επιτρέπεται  να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) Μέλη κατ’ ανώτατο όριο. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση θα δημοσιευθεί στην αθηναϊκή εφημερίδα ΕΣΤΙΑ  και  στην  χιακή  εφημερίδα  ΠΟΛΙΤΗΣ  τουλάχιστον  οκτώ  (8)  εργάσιμες ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες.

Εν όψει των αρχαιρεσιών παρακαλούνται τα Μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή, να υποβάλουν δήλωση το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@filoichiotikouxoriou.gr  ή με fax στο τηλ. 21Ο 4222349 (σχέδιο της δήλωσης υποψηφιότητας αναφέρεται στο τέλος της επιστολής). Ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να εκλεγούν μόνο Τακτικά Μέλη τα οποία είναι ταμειακά ενήμερα και δεν είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου άλλου Χιώτικου Σωματείου, ούτε άλλου φιλανθρωπικού Σωματείου, το οποίο επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς.

Τα Μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη, την συμπαράσταση και την, με οποιονδήποτε τρόπο, υποστήριξή  σας καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μας.

Καλό Πάσχα!

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος: Μαριέλλα Βαρώνη

Η Γεν. Γραμματεύς: Μαρία Παντελίδη

 

Σχέδιο Δήλωσης Υποψηφιότητας

Η υπογραφόμενη (Ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο όνομα και  επίθετο  συζύγου, γένος) κάτοικος (Περιοχή/Οδός /αριθμός/ΤΚ/ τηλ. email) επιθυμώ να είμαι υπoψήφια στις αρχαιρεσίες για την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Γυναικείου Συνδέσμου Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού» που θα γίνουν στις 14 Μαΐου 2019.

Δηλώνω ότι δεν συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλου Χιώτικου Σωματείου, ούτε άλλου φιλανθρωπικού Σωματείου με τους ίδιους σκοπούς.

Η Δηλούσα                                                Ημερομηνία

 

Υπογραφή