ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ | ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Ο Γυναικείος Σύνδεσμος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο με πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική δράση, του οποίου το έργο εκτείνεται στο νομό της Χίου και το οποίο ιδρύθηκε το1956
15604
page-template-default,page,page-id-15604,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
« ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ »
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2003

Ο Γυναικείος Σύνδεσμος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο με πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική δράση, του οποίου το έργο εκτείνεται στο νομό της Χίου και το οποίο ιδρύθηκε το1956 από τις αείμνηστες Μαρία Ανδρέα Λαιμού και Μαριάνθη Φισφή.Το Σωματείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

Κυριότεροι σκοποί του Σωματείου είναι:

  1. Η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο επιδίωξη της πνευματικής και υλικής ανύψωσης του χωριού και των Νήσων Χίου-Οινουσών και Ψαρών, δια της αναπτύξεως παντός έργου, το οποίο σκοπό έχει την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας του χωριού.
  2. Η διατήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την προώθηση και συνέχιση της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης γενικά.
  3. Η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων εις τους οικονομικά αδύνατους Χιώτες σπουδαστές κατά την κρίσιν πάντοτε του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
  4. Η εκμάθησηπάσης φύσεως χειροτεχνίας και κεντημάτων διδασκομένων από ειδικό προσωπικό διδασκαλισσών.
  5. Η συμπαράσταση και υποστήριξη των γυναικών.Το Σωματείο έχει έδρα την Αθήνα και περιφέρεια εις την οποίαν εκτείνεται η λειτουργία του την περιφέρεια των Νομών Αττικής και Χίου.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Σωματείο:

  1. Οργανώνει συγκεντρώσεις για το έργο και τον σκοπό του,
  2. Οργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδρομές και εκθέσεις,
  3. Επιδιώκει την οικονομική ενίσχυση εκ μέρους των μελών του και τρίτων προσώπων, για την εν γένει εκπλήρωση των σκοπών του.

Ως μέλη του σωματείου γίνονται δεκτοί όσοι διαμένουν στη Νήσο Χίο την υπόλοιπη Ελλάδα ή και το εξωτερικό, καταγόμενοι από τη Χίο, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας και των δύο φύλων ΄Ελληνες πολίτες καθώς και οι σύζυγοι αυτών, και οι έχοντες πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.

 

Ο Σύνδεσμος έχει βραβευθεί τέσσερις φορές: το 1995 από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου με Εύφημο Μνεία για την εξαιρετική αγωγή του με τη δωρεά της Καρραδείου Οικοκυρικής Σχολής ,το 2001 με έπαινο «Νησίδες Ποιότητος Συλλογικής Δράσης» από την Κίνηση Πολιτών και το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, τον Δεκέμβριο 2003 από την Ακαδημία Αθηνών με έπαινο από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών και τον Μάρτιο 2006 με έπαινο από την Νομαρχία Χίου.